AEROSHELL FLUID 2XN

AEROSHELL FLUID 2XN

Aeroshell fluidi za hidraulične sisteme, sintetički ili na bazi mineralnog ulja osiguravaju pouzdanu zaštitu i performanse sistema kojeg podmazuju u svim radnim uslovima.