AEROSHELL FLUID S.8350

AEROSHELL FLUID S.8350

Aeroshell fluidi za hidraulične sisteme, sintetički ili na bazi mineralnog ulja osiguravaju pouzdanu zaštitu i performanse sistema kojeg podmazuju u svim radnim uslovima.