Gadus S1 V220 2, 210, Litijum

Gadus S1 V220 2, 210, Litijum

Najčešća primena: mesta podmazivanja gde je preporučena Lithium 2 (NLGI 2) mast sa antihabajućim aditivima i za ekstremne pritiske (EP).  Za bolje performanse preporučuje se Gadus S2 V220 2 sa dodatnim paketima aditiva.  Temperatura primene: -100C do 1100C.