GADUS S2 A 320 2

GADUS S2 A 320 2, Kalcijum

Najčešća primena: za podmazivanje npr. ležajeva na parnim turbinama, za otvorene zupčanike i čeličnu užad. Vrlo je otporna na vodu, pa se preporučuje i za sklopove na brodovima kao i drugim mestima koja su izložena vodi.  Temperatura primene: -100C do 1200C.