GADUS S2 OGH 0/00

GADUS S2 OGH 0/00, Glina

Najčešća primena: za podmazivanje otvorenih zupčanika i čelične užadi koji su izloženi ekstremnim temperaturama i uslovima eksploatacije. Koristi se u raznoj rudarskoj opremi za podmazivanje ležajeva i zupčanika, u cementarama, kamenolomima. Sadrži u sebi 15% grafita.  Temperatura primene: -200C do 2000C.