Gadus S2 U460 L 2

Gadus S2 U460 L 2, Glina

Najčešća primena: za podmazivanje  ležajeva i drugih mesta gde imamo veliko opterećenje i male brzine. Visokotemperaturna mast, temperaturna primena ide do 180°C, kratkotrajno se može koristiti i na temperaturi od 200°C.