Gadus S2 V100 2

Gadus S2 V100 2, Litijum

Najčešća primena: podmazivanje  ležajeva elektromotora koji rade na brojevima obrtaja od 900 do 1450. Pogodna je za korišćenje na niskim temperaturama. Za bolje performanse preporučuje se Gadus S3 T100 2 (3). Temperatura primene: -200C do 1300C.