Gadus S3 T460 1.5

Gadus S3 T460 1.5

Najčešća primena: za podmazivanje peletirki, mašina za proizvodnju papira,  u cementnoj industriji, za podmazivanje presa i drugih delova (osim mesta koja su izložena ekstremnim temperaturama) u metaloprerađivačkoj industriji. Za mesta izložena još višim temperaturama preporučuje se Shell Gadus S5 T460 1.5 .


Temperatura primene: -100C do 1500C. Kratkotrajno može raditi na temperaturi do 1800C.


18L