Gadus S3 V460 2

Gadus S3 V460 2, Litijum kompleks

Najčešća primena: za podmazivanje peletirki, za bolje performanse koristiti Gadus S5/S3 T460 1.5 Temperatura primene: -200C do 1400C. Kratkotrajno može raditi na temperaturi do 1500C.