Gadus S4 V45 AC 00/000

Gadus S4 V45 AC 00/000

Najčešća primena: za centralno podmazivanje kamiona, autobusa i radnih mašina. Koristi se i u industriji za mašine sa centralnim sistemom podmazivanja. Sadrži u sebi polusintetičko ulje.


Kratkotrajno može raditi na temperaturi do 1300C