SHELL OMALA PROIZVODI

SHELL OMALA PROIZVODI

Obezbeđuju  temperaturnu i oksidacionu stabilnost, sprečeavaju koroziju i odlikuju se sa osobinom izdvajanja vode.