Vacuum Pump S2 R

Vacuum Pump S2 R

Specijalno formulisano ulje na bazi visokorafinisanih mineralnih ulja izuzetnih performansi za rotacione vakuum pumpe što osigurava niži pritisak isparavanja, visoke performanse u radu te efikasano podmazivanje pumpe. Formulacija omogućuje produženi vek trajanja ulja zbog izuzetne otpornosti na degradaciju i stvaranje taloga, čime se produžuje servisni interval – interval zamene ulja. Pruža efikasnu zaštitu metalnih površina od habanja i korozije. Upotrebljavaju ga mnogi proizvođači širom sveta.


SPECIFIKACIJA: ISO 6743-3A-DVC