Korišćenjem Shell Rimula R6 LM 10W-40 ulja kompanija “SP Lasta” ostvarila je uštedu od preko 2.000 EUR po jednom autobusu

Korišćenjem Shell Rimula R6 LM 10W-40 ulja kompanija “SP Lasta” ostvarila je uštedu od preko 2.000 EUR po jednom autobusu, pogledajte šta kažu stručnjaci o karakteristikama Shell ulja i ostvarenoj uštedi…