LubeCoach

attachment1428949060

LubeCoach predstavlja uslugu obuke o pravilnom odabiru maziva i  tehničkim karakteristikama Shell-ovih proizvoda za sve zainteresovane partnere.

Ako Vam je ova usluga interesantna, molimo Vas da nas kontaktirate.