Mysella S5 S 40

Mysella S5 S 40

Shell Misella S5 S je premium mineralno ulje za gasne motore, dizajnirano za upotrebu u motorima koji koriste kisele gasove kao pokretačko gorivo (biogas, kanalizacioni gas i gas sa otpada).

Shell Misella S5 S je posebno razvijena da obezbedi produžen interval zamene ulja u motorima. Shell Misella S5 S koristi formulaciju koja je optimizovana da se odupre korozivnim i oksidativnim efektima sumpornih i halogenizovanih kiselina koje su često prisutne u kiselim gasovima. Zahvaljujući svom niskom sadržaju pepela Shell Misella S5 M smanjuje stvaranje depozita u komorama za sagorevanje.


Specifikacije: GE Jenbacher 2, 3, 4 (B ) ‘B’i ‘C’ GE Jenbacher 6 (E ) ‘B ‘i ‘C’ GE Jenbacher 6 (F ) (saglasnost) GE Jenbacher 4 (C ) (saglasnost) MWM TR 2105 2G agenitor 2, 3 i 4 CAT CG132, CG170, CG260 – TR 2105 MAN T&B: M-3271-2, M-3271-4 CAT (saglasnost) Waukesha (saglasnost)


209L