Shell Gadus S1 V220 2

Shell Gadus S1 V220 2

Najčešća primena: mesta podmazivanja gde je preporučena Lithium 2 (NLGI 2) mast sa antihabajućim aditivima i za ekstremne pritiske (EP).


Za bolje performanse preporučuje se Gadus S2 V220 2 sa dodatnim paketima aditiva.


18kg | 50kg | 180kg