Shell Omala S1 W 460

Shell Omala S1 W 460

Reduktorsko ulje proizvedeno od kvalitetenog mineralnog rafinisanog ulja visokog indeksa viskoznosti. Pogodno je za primenu u zatvorenim zupčanicima sa malim brojem obrtaja i lakše do srednje opterećenim pužnim zupčanicima. Primenjuje se za podmazivanje parnih cilindara koji rade u uslovima visokih temperatura i pritisaka. Otporno je na stvaranje naslaga i taloga čime osigurava pouzdan rad i zaštitu tokom eksploatacijonog perioda.


SPECIFIKACIJE: AGMA 9005-EO2 (CP)


20L | 209L