Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R5 LM je motorno ulje koje sadrži najnoviju kombinaciju visokoefikasnih aditiva sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, sumpora i fosfora (Low-SAPS), kompatibilno sa najnovijim izduvnim sistemima (DPF) uz uštedu energije.


ACEA: E6; MAN: 3477; MB 228.51;


209L