Shell Spirax

Spirax ulja za menjače i diferencijale

U menjačima i diferencijalima vozila potrebno je koristiti specijalno za to namenjeno ulje. Shell Spirax ulja pružaju zaštitu od trošenja i pored toga doprinose dugom radnom veku vozila.

Showing 1–10 of 22 results

Page 1 of 31 2 3