Shell Textile Needle Oil S2 M 32

Shell Textile Needle Oil S2 M 32

Shell Textile Needle Oil S2 M koristi se za podmazivanje igala i delova mehanizma koji pokreću igle.  Koristi se kod mašina za pletenje i tkanje sa ravnim i kružnim stolovima. Sprečava nakupljanje depozita na delovima mašine koji uticu na eksploataciju mašine i interval održavanja. Odlicno štite od habanja igle i precizne usko tolerisane delove mehanizma koji pokreću igle. Štite od korozije u kontaktu sa vlažnim vazduhom i vodenim baznim tečnostima. Primenjuju se za proizvodnju pletiva od vune, svile, pamuka, veštacke svile…. Shell Textile Needle Oil S2 M ulje je koncipirano tako da smanji trenje i utrošak energije a samim tim i cenu održavanja mašine.


10L | 209L